Aktuellt

  AstraZeneca Seniorerna

Hemsidan uppdateras löpande om ändringar, nyheter och tillkommande aktiviteter.


Under fliken Om föreningen finns våra regler för hantering av personuppgifter.


Ändring i stadgarna.

Vid åtsmötet 2021 beslöts om en ändring i stadgarnas §3. Stadgarna hittar du under "OM FÖRENINGEN" fliken STADGAR.


Protokoll från årsmötet 2021 och verksamhetsberättelsen för 2020 hittar du också under "OM FÖRENINGEN" fliken ÅRSMÖTESPROTOKOLL.

AKTIVERUM ÄR FORTFARANDE STÄNGT TILLS VIDARE P G A RISK FÖR SMITTSPRIDNING AV  CORONAVIRUSET!!!


STAVGÅNG

Nu sätter vi igång med stavgången igen i Korpens regi. Start fredagen den 5 mars kl 09.30 och sista gången blir fredagen den 4 juni. Samling på Coop Folkparkens parkering. Tag med egna stavar eller promenera utan. Seniorföreningen står för kostnaden. Välkomna!ASTRAZENECA SENIORERNA                                                                           VÅREN 2021

 

Vi presenterar programmet för våren 2021.

Årsavgift skickas ut som faktura via mail eller papper beroende på om man lämnat uppgift om e-mailadress. Fakturering sker i mitten av januari 2021. Glöm inte att ange fakturanummer vid betalning.

 

På grund av den pandemi med Covid-19 som fortfarande inte är under kontroll så har styrelsen tagit ett beslut att ställa in de planerade månadsmötena för våren 2021. Vi anser att det är för stor risk för våra medlemmar att komma till Hagabergs Folkhögskola för möten under rådande situation med Covid-19, och vi följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Månadsmöten:

  • Inga planerade månadsmöten kommer att genomföras under våren.

 

 

Resor:

  • Pensionärsutflykten som tidigare planerats till våren/försommaren 2021 utgår. Vår bedömning redan nu är att vi på grund av Covid-19 inte kommer att kunna genomföra utflykten vid den planerade tiden. Vår avsikt är att utflykten skall genomföras så snart det går utan att riskera deltagarnas hälsa. Nytt datum meddelas när det går att överblicka läget.

 

Motion - endast för medlemmar

Aktiverum är fortfarande stängt. Eventuellt erbjudande om motion via Korpen får vi återkomma till. Information kommer att lämnas på vår hemsida och via Föreningsnytt i LT.

Ansvarig är Anita Eininger, tfn 0737748341, e-post aeininger4337@gmail.com

 

E-postadresser

För att underlätta fakturering och övriga kontakter ber vi er som ännu inte lämnat er

e-postadress eller ändrat den att skicka ett meddelande till Christina Eklund-Sundstedt, e-postadress c.esundstedt@gmail.com

 

Hemsida och information

Vi ber er besöka vår hemsida www.azsstj.se eller läsa Länstidningen under rubriken Föreningsnytt på torsdagar, där vi löpande informerar om ev förändringar av vårens planer beroende på utvecklingen av Covid 19


Tips på aktiviteter i Södertälje för oss pensionärer finns här


 

 

 

Sidan ändrad: 2021-04-10